یکی از قابل انعطاف ترین و مهم ترین روش های پرداخت که خریداران و فروشندگان کالا و خدمات در سراسر کشور با استفاده از این روش نسبت به معامله اقدام می نمایند، اعتبارات اسناد داخلی – ریالی می باشد که با استفاده از این ابزار بانک به نمایندگی از خریدار و فروشنده نسبت به کاهش ریسک طرفین معامله اقدام می نماید.
در همین راستا و به منظور تسهیل خدمات ریالی به متقاضیان محترم و ارائه خدمات متمایز و در جهت اطمینان فروشندگان کالا از دریافت وجوه حاصل از فروش کالا و استفاده از ابزارهای مطمئن برای پرداخت، شعب ارزی بانک آینده آماده افتتاح انواع اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی به صورت دیداری و مدت دار برای متقاضیان واجد شرایط در چارچوب ضوابط و مقررات می باشند.
متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی داخلی – ریالی در چارچوب مفاد سیاست های اعتباری سالانه بانک و مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ایران می توانند به شعب منتخب ارزی بانک آینده مراجعه نموده و پس از ارائه مدارک لازم و در صورت احراز ظرفیت اعتباری، گشایش اعتباری اسنادی داخلی – ریالی به صورت دیداری یا مدت دار طبق مفاد مصوبه اعتباری برای آنان صورت می پذیرد.

فهرست