ایزدشهر مازندران

بدون دیدگاه
کلنگ سردرب پارک جنگلی ایزدشهر به زمین زده شد دردهه مبارک فجر ساختمان مدیریت پارک و ساختمان نظارت منابع طبیعی و شهرداری با حضور امام جمعه ایزدشهر ،فرماندار و معاون فرماندار و شهردار و شورای ایزدشهر ، مجموعه شرکت سرمایه…
ادامه مطلب
فهرست